Klasa Laser Kai, Regaty Lasera, Kalendarz Lasera, Wyniki Regat Lasera, Zawodnicy lasera, Zawodniczki lasera
Menu

klasa laser kai white logo min

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Spis treści

Klasa Laser 2016

regulamin    W 2016 planowane są zmiany w punktowaniu klasyfikacji Pucharu Polski Lasera oraz kwalifikacji na Ogolnopolską Olimpiadę Młodzieży. Oto zarys planowanych zmian:

PRZEDSTAWIONY REGULAMIN TO JESZCZE PROJEKT

Klasa Laser 4.7

Pkt. 1. Puchar Polski liczony jest na koniec sezonu w 5 kategoriach:

  • laser 4,7 do lat 15 dziewcząt
  • laser 4,7 do lat 15 chłopców
  • laser 4,7 do lat 17 dziewcząt
  • laser 4,7 do lat 17 chłopców, oraz osobna klasyfikacja dziewcząt powyżej lat 17 w klasie laser 4,7.

Pkt. 2. Do końcowej klasyfikacji Pucharu Polski 2016 zawodnikowi uwzględnia się łącznie maksymalnie:

  • 1 najlepsze regaty regionalne o współczynniku 50 (organizatorów prosimy o zgłaszanie imprez do PSKL do 14.03.2106r.)
  • 2 najlepsze regaty krajowe o współczynniku 100
  • 2 najlepsze regaty główne o współczynniku 150
  • Finał OOM (MPJmł) o współczynniku 200

Pkt. 3. Prowadzony jest również bieżący ranking Pucharu Polski, który w dniu publikacji zawiera kalkulację maksymalnie dwóch najlepszych imprez o współczynniku 100 i 150. Ranking Pucharu Polski stanowi kwalifikację do Finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (MPJmł).

a) organizator regat Pucharu Polski zobowiązany jest do przesłania oficjalnych wyników drogą elektroniczną w dniu zakończenia regat na adres: ***********.

b) do startu w OOM dopuszczeni zostaną wyłącznie zawodnicy wyłonieni w kwalifikacjach w opublikowanym rankingu Pucharu Polski na dzień 18.07 po uwzględnieniu regat Puchar Gdyni 15-17.07.

c) Maksymalna liczba zawodników dopuszczonych do startu w OOM w poszczególnych konkurencjach stanowić będzie 85% (zaokrąglenie do najbliższej wartości całkowitej) zawodników sklasyfikowanych w eliminacjach danej konkurencji tj. w rankingu Pucharu Polski.

d) absencja zakwalifikowanego zawodnika do OOM w regatach finałowych nie dopuszcza do startu kolejnego zawodnika z wyników eliminacji.

e) w przypadku startu zawodników we wspólnej flocie, punkty naliczane będą zawodnikowi / zawodniczce na podstawie faktycznie zajętego miejsca (z uwzględnieniem zawodników zagranicznych) bez uwzględnienia podziału na kategorie wiekowe oraz płeć.

f) w przypadku gdy ilość zawodników startujących we flocie będzie mniejsza od 11, regaty nie zostaną zaliczone do Pucharu Polski.

g) rozstrzyganie remisów w Pucharze Polski uwzględniać będzie lepsze miejsce zawodnika w Finale OOM.

h) zawodnicy do lat 17 grupy szkolenia KN juniorów w klasie Laser Radial K i M realizujących program kadry w I półroczu mogą być dopuszczeni dodatkowo do udziału w Finale OOM bez udziału w regatach kwalifikacyjnych Pucharu Polski. Wystartowanie w regatach Laser 4.7 zaliczanych do Pucharu Polski równoznaczne jest z podjęciem przez zawodnika kwalifikacji do OOM.

Pkt. 4. Wytyczne do organizacji regat w klasie Laser 4.7 (oprócz Finału OOM):

Regaty i ich współczynniki można odnaleźć tutaj hyperlink.

a) zaleca się prowadzenie wyścigów w jednej flocie męskiej oraz jednej flocie damskiej. W przypadku zagrożenia zakwalifikowania regat do Pucharu Polski na podstawie określonego limitu w pkt. 3g należy floty męskie i damskie połączyć we wspólnym starcie i ogłosić punktację ogólną regat.

b) w przypadku liczby zawodników/zawodniczek większej, niż 70 zaleca się podział na grupy i przeprowadzenie wyścigów eliminacyjnych i finałowych. W przypadku regat 3 dniowych format regat powinien zakładać: 2 dni eliminacji, 1 dzień finałów. W przypadku regat 4 dniowych: 2 dni eliminacji i 2 dni finałów.

Sposób wyliczania punktów

Klasa Laser - Podstawowe Informacje O Laserze

Artykuły opisujące podstawowe elementy, konieczne do żeglowania laserem

Klasa Laser - Elementy Kontroli Żagla

Artykuły opisujące podstawowe elementy pozwalające sterować laserem

Klasa Laser - Podstawowe Manewry

Artykuły opisujące podstawowe manewry pozwalające żeglować laserem

Klasa Laser - Manewry Laserem W Regatach

Artykuły opisujące konieczne manewry, wykonywane laserem podczas regat