Klasa Laser Kai, Regaty Lasera, Kalendarz Lasera, Wyniki Regat Lasera, Zawodnicy lasera, Zawodniczki lasera
Menu

Klasa Laser Kai White Logo Min

Ocena użytkowników: 3 / 5

Rating StarRating StarRating StarRating Star BlankRating Star Blank
 

Spis treści

Regulamin Pucharu Polski - Klasa Laser 2016

Klasalaserregulamin    Regulamin punktowania klasyfikacji Pucharu Polski 2016 w klasach Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standardd oraz

imprezy włączone do klasyfikacji.

Klasa Laser 4.7

Pkt. 1. Puchar Polski liczony jest na koniec sezonu w 5 kategoriach:

 • laser 4,7 do lat 15 dziewcząt
 • laser 4,7 do lat 15 chłopców
 • laser 4,7 do lat 17 dziewcząt
 • laser 4,7 do lat 17 chłopców, oraz osobna klasyfikacja dziewcząt powyżej lat 17 w klasie laser 4.7 które wystartowały w minimum dwóch regatach plus MP.
  Dopuszcza się start dziewcząt powyżej 17 roku życia w regatach klasy laser 4,7 dziewcząt.

Pkt. 2. Do końcowej klasyfikacji Pucharu Polski 2016 zawodnikowi uwzględnia się łącznie maksymalnie:

 • 1 najlepsze regaty regionalne o współczynniku 50 (organizatorów prosimy o zgłaszanie imprez do PSKL do 14.03.2106r.)
 • 2 najlepsze regaty krajowe o współczynniku 100
 • 2 najlepsze regaty główne o współczynniku 150
 • Finał OOM (MPJmł) o współczynniku 200

Pkt. 3. Prowadzony jest również bieżący ranking Pucharu Polski, który w dniu publikacji zawiera kalkulację maksymalnie dwóch najlepszych imprez o współczynniku 100 i 150. Ranking Pucharu Polski stanowi kwalifikację do Finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (MPJmł), w klasie laser 4,7 U16 (do lat 15 włącznie).

a) organizator regat Pucharu Polski zobowiązany jest do przesłania oficjalnych wyników drogą elektroniczną w dniu zakończenia regat na adres: ***********.

b) do startu w OOM dopuszczeni zostaną wyłącznie zawodnicy wyłonieni w kwalifikacjach w opublikowanym rankingu Pucharu Polski na dzień 18.07 po uwzględnieniu regat Puchar Gdyni 15-17.07.

c) Maksymalna liczba zawodników dopuszczonych do startu w OOM w poszczególnych konkurencjach stanowić będzie 85% (zaokrąglenie do najbliższej wartości całkowitej) zawodników sklasyfikowanych w eliminacjach danej konkurencji tj. w rankingu Pucharu Polski.

d) absencja zakwalifikowanego zawodnika do OOM w regatach finałowych nie dopuszcza do startu kolejnego zawodnika z wyników eliminacji.

e) w przypadku startu zawodników we wspólnej flocie, punkty naliczane będą zawodnikowi / zawodniczce na podstawie faktycznie zajętego miejsca (z uwzględnieniem zawodników zagranicznych) bez uwzględnienia podziału na kategorie wiekowe oraz płeć.

f) w przypadku gdy ilość zawodników startujących we flocie będzie mniejsza od 11, regaty nie zostaną zaliczone do Pucharu Polski.

g) rozstrzyganie remisów w Pucharze Polski uwzględniać będzie lepsze miejsce zawodnika w Finale OOMRound Pin Icon 64.

h) zawodnicy do lat 17 grupy szkolenia KN juniorów w klasie Laser Radial K i M realizujących program kadry w I półroczu mogą być dopuszczeni dodatkowo do udziału w Finale OOM bez udziału w regatach kwalifikacyjnych Pucharu Polski. Wystartowanie w regatach Laser 4.7 zaliczanych do Pucharu Polski równoznaczne jest z podjęciem przez zawodnika kwalifikacji do OOM.

Pkt. 4. Wytyczne do organizacji regat w klasie Laser 4.7 (oprócz Finału OOM):

Regaty i ich współczynniki można odnaleźć tutaj Round Pin Icon 64.

a) zaleca się prowadzenie wyścigów w jednej flocie męskiej oraz jednej flocie damskiej. W przypadku zagrożenia zakwalifikowania regat do Pucharu Polski na podstawie określonego limitu w pkt. 3g należy floty męskie i damskie połączyć we wspólnym starcie i ogłosić punktację ogólną regat.

b) w przypadku liczby zawodników/zawodniczek większej, niż 70 zaleca się podział na grupy i przeprowadzenie wyścigów eliminacyjnych i finałowych. W przypadku regat 3 dniowych format regat powinien zakładać: 2 dni eliminacji, 1 dzień finałów. W przypadku regat 4 dniowych: 2 dni eliminacji i 2 dni finałów.


Klasa Laser Radial

Pkt. 1. Puchar Polski liczony jest na koniec sezonu w 4 kategoriach: - laser radial kobiet - laser radial mężczyzn - laser radial junior dziewcząt - laser radial junior chłopców.

Pkt. 2. Do końcowej klasyfikacji Pucharu Polski 2016 zawodnikowi uwzględnia się łącznie maksymalnie:

 • 1 najlepsze regaty krajowe o współczynniku 100
 • 2 najlepsze regaty główne o współczynniku 150
 • Mistrzostwa Polski seniorów lub juniorów 200

Pkt. 3. Prowadzony jest również bieżący ranking Pucharu Polski, który w dniu publikacji zawiera kalkulację maksymalnie dwóch najlepszych imprez o współczynniku 150 i jednej najlepszej imprezy o wsp. 100.

 • w przypadku startu zawodników we wspólnej flocie, punkty naliczane będą zawodnikowi/zawodniczce na podstawie faktycznie zajętego miejsca (z uwzględnieniem zawodników zagranicznych) bez uwzględnienia podziału na kategorie wiekowe oraz płeć.
 • w przypadku gdy ilość zawodników startujących we flocie będzie mniejsza od 8, regaty nie zostaną zaliczone do Pucharu Polski.
 • rozstrzygnięcie remisów w Pucharze Polski uwzględniać będzie lepsze miejsce zawodnika w MPSRound Pin Icon 64/ MPJRound Pin Icon 64.
 • Regaty i ich współczynniki można odnaleźć tutajRound Pin Icon 64.

Klasa Laser Standard

Pkt. 1. W klasie laser standard klasyfikacja Pucharu Polski prowadzona jest w kategoriach JUNIOR, oraz SENIOR. Pkt. 2. Liczone będą dwa najlepsze wyniki regat, plus Mistrzostwa Polski. MP liczone będą ze współczynnikiem 1,5.

Pkt. 3. Punkty naliczane będą zawodnikowi w zależności od ilości sklasyfikowanych zawodników stanowiących ich odwrotność tj. 1 miejsce = liczba sklasyfikowanych; ostatnie miejsce sklasyfikowane = 1pkt. Liczy się faktycznie zajęte miejsce bez odrzucania zawodników zagranicznych.

Pkt. 4. Regaty zostaną zaliczone do Pucharu Polski, gdy liczba zawodników startujących w regatach będzie większa od 5.

Pkt. 5. W przypadku takiej samej ilości zdobytych punktów, o kolejności zajętego miejsca w klasyfikacji końcowej, decydować będzie lepszy wynik w MP 23-25.09.

Pkt. 6. Regaty zaliczane do Pucharu Polski Lasera Standard to:

Start koniec miejsce impreza Info Mapa
30.04 02.05 Gdynia Puchar Arki kl. LAS, LAR, LAS 4.7 Arka Gdynia Round Pin Icon 64
20.05 22.05 Krynica Morska Puchar PZŻ – kl. AOC Polski Związek Żeglarski (www.pya.org.pl) Round Pin Icon 64
07.07 09.07 Dziwnów Puchar Europy (kl. LAS, LAR, LAS 4.7)   Round Pin Icon 64
08.07 24.07 Gdynia Volvo Gdynia Sailing Days: www.gdyniasailingdays.org  
12.07 14.07 Gdynia MP LAS junior (liczone tylko Jun.) www.gdyniasailingdays.org Round Pin Icon 64
15.07 17.07  Gdynia Mistrzostwa Polski w Sprincie kl. AOC  www.gdyniasailingdays.org Round Pin Icon 64
23.09 25.09 Gdańsk Mistrzostwa Polski (kl. AOC) Polski Związek Żeglarski (www.pya.org.pl)  Round Pin Icon 64

Regaty i ich współczynniki można odnaleźć tutaj Round Pin Icon 64.


 

Sposób wyliczania punktów do rankingu Pucharu Polski Lasera w 2016

W poniższej tabeli przestawiony został sposób wyliczania punktów do Pucharu Polski w klasie Laser 4.7:

Współczynnik regat Max liczba pkt dla 1 zaw. Wzór kalkulacji punktowej wg zajętego miejsca Wyjaśnienie
50 50 50 x ( N - P +1 ) / N

N – liczba startujących

P – pozycja zawodnika w regatach.

100 100 100 x ( N - P + 1 ) / N
150 150 150 x ( N - P + 1 ) / N
200 200 200 x ( N - P + 1 ) / N

W poniższej tabeli przestawiony został sposób wyliczania punktów do Pucharu Polski w klasie Laser Radial:

Współczynnik regat Max liczba pkt dla 1 zaw. Wzór kalkulacji punktowej wg zajętego miejsca Wyjaśnienie
100 100 100 x ( N - P + 1 ) / N

N – liczba startujących

P – pozycja zawodnika w regatach.

150 150 150 x ( N - P + 1 ) / N
200 200 200 x ( N - P + 1 ) / N

Przykład Obliczeń Punktacji:

Zawodnik Chhh zajął 13 miejsce, a zawodniczka Dzzz 8 miejsce w regatach o współczynniku 150. W regatach wzięło udział 68 chłopców i 48 dziewcząt.

Zawodnicy zdobyli odpowiednio:

Zawodnik Chhh =współczynnik regat*( liczba startujących chłopców - zajęte miejsce przez Chhh+1) /liczba startujących chłopców = 124 pkt.

Zawodnik Chhh =150*(68-13+1)/68=124 pkt.

Zawodniczka Dzzz =współczynnik regat*( liczba startujących dziewcząt - zajęte miejsce przez Dzzz+1) /liczba startujących dziewcząt =128 pkt.

Zawodniczka Dzzz =150*( 48 - 8 + 1) /48 =128 pkt.

 

Klasa Laser - Podstawowe Informacje O Laserze

Artykuły opisujące podstawowe elementy, konieczne do żeglowania laserem

Klasa Laser - Elementy Kontroli Żagla

Artykuły opisujące podstawowe elementy pozwalające sterować laserem

Klasa Laser - Podstawowe Manewry

Artykuły opisujące podstawowe manewry pozwalające żeglować laserem

Klasa Laser - Manewry Laserem W Regatach

Artykuły opisujące konieczne manewry, wykonywane laserem podczas regat