Klasa Laser Kai, Regaty Lasera, Kalendarz Lasera, Wyniki Regat Lasera, Zawodnicy lasera, Zawodniczki lasera
Menu

Klasa Laser Kai White Logo Min

Ocena użytkowników: 3 / 5

Rating StarRating StarRating StarRating Star BlankRating Star Blank
 

Spis treści

 

Sposób wyliczania punktów do rankingu Pucharu Polski Lasera w 2016

W poniższej tabeli przestawiony został sposób wyliczania punktów do Pucharu Polski w klasie Laser 4.7:

Współczynnik regat Max liczba pkt dla 1 zaw. Wzór kalkulacji punktowej wg zajętego miejsca Wyjaśnienie
50 50 50 x ( N - P +1 ) / N

N – liczba startujących

P – pozycja zawodnika w regatach.

100 100 100 x ( N - P + 1 ) / N
150 150 150 x ( N - P + 1 ) / N
200 200 200 x ( N - P + 1 ) / N

W poniższej tabeli przestawiony został sposób wyliczania punktów do Pucharu Polski w klasie Laser Radial:

Współczynnik regat Max liczba pkt dla 1 zaw. Wzór kalkulacji punktowej wg zajętego miejsca Wyjaśnienie
100 100 100 x ( N - P + 1 ) / N

N – liczba startujących

P – pozycja zawodnika w regatach.

150 150 150 x ( N - P + 1 ) / N
200 200 200 x ( N - P + 1 ) / N

Przykład Obliczeń Punktacji:

Zawodnik Chhh zajął 13 miejsce, a zawodniczka Dzzz 8 miejsce w regatach o współczynniku 150. W regatach wzięło udział 68 chłopców i 48 dziewcząt.

Zawodnicy zdobyli odpowiednio:

Zawodnik Chhh =współczynnik regat*( liczba startujących chłopców - zajęte miejsce przez Chhh+1) /liczba startujących chłopców = 124 pkt.

Zawodnik Chhh =150*(68-13+1)/68=124 pkt.

Zawodniczka Dzzz =współczynnik regat*( liczba startujących dziewcząt - zajęte miejsce przez Dzzz+1) /liczba startujących dziewcząt =128 pkt.

Zawodniczka Dzzz =150*( 48 - 8 + 1) /48 =128 pkt.

 

Klasa Laser - Podstawowe Informacje O Laserze

Artykuły opisujące podstawowe elementy, konieczne do żeglowania laserem

Klasa Laser - Elementy Kontroli Żagla

Artykuły opisujące podstawowe elementy pozwalające sterować laserem

Klasa Laser - Podstawowe Manewry

Artykuły opisujące podstawowe manewry pozwalające żeglować laserem

Klasa Laser - Manewry Laserem W Regatach

Artykuły opisujące konieczne manewry, wykonywane laserem podczas regat