Klasa Laser Kai, Regaty Lasera, Kalendarz Lasera, Wyniki Regat Lasera, Zawodnicy lasera, Zawodniczki lasera
Menu

Klasa Laser Kai White Logo Min

Rating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star Blank
 

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PSKL

PSKL Small   Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Klasy Laser zaprasza członków stowarzyszenia na zebranie sprawozdawczo wyborcze Stowarzyszenia Klasy Laser, które odbędzie się w dniu 24 września 2016 roku w Górkach Zachodnich. Pierwszy termin

zebrania  wyznaczony jest na godzinę 18,30, drugi termin zebrania godzina 19. Miejscem zebrania jest sala konferencyjna w Hotelu Galion.
Proponowany porządek

 

 1. Otwarcie i przedstawienie celu zebrania
 2. Wybór przewodniczącego przewodniczącego i sekretarza
 3. Zatwierdzenie porządku obrad
 4. Ustalenie sposobu głosowania i podejmowania uchwał
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Klasy Laser
 8. Sprawozdanie finansow
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 10. Dyskusja
 11. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi Klasy Laser
 12. Wybór Prezydenta Stowarzyszenia Klasy Laser
 13. Wybór członków zarządu PSKL (6 osób)
 14. Wybór członków komisji rewizyjnej.
 15. Ukonstytuowanie się zarządu i komisji rewizyjnej(rozdział funkcji zgodnych ze t statutem) .
 16. Dyskusja i wolne wnioski
 17. Podjęcie uchwał (uchwała o wyborze Prezydenta ; uchwała o wyborze zarządu ; uchwała o wyborze komisji rewizyjnej; inne.
 18. Zamknięcie Walnego Zebrania

Klasa Laser - Podstawowe Informacje O Laserze

Artykuły opisujące podstawowe elementy, konieczne do żeglowania laserem

Klasa Laser - Elementy Kontroli Żagla

Artykuły opisujące podstawowe elementy pozwalające sterować laserem

Klasa Laser - Podstawowe Manewry

Artykuły opisujące podstawowe manewry pozwalające żeglować laserem

Klasa Laser - Manewry Laserem W Regatach

Artykuły opisujące konieczne manewry, wykonywane laserem podczas regat